Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Oktober 2007

Sklenitev družbene pogodbe: ustanovitelji GSA (59%), MOL (28%), OKS (13%), ustanovni kapital nekaj čez 20 mio EUR, MOL in OKS sta svoj delež prispevala z vložkom zemljišč.

November 2007 – Maj 2008

Teče projektiranje in usklajevanje rešitev, idejni projekt južnoafriške projektantske skupne Ruben Reddy maja 2008 pridobi soglasje ZVKDS, ki ga Ministrstvo za kulturo nato razveljavi. V vmesnem času je skoraj v celoti izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je po razveljavitvi soglasja ministrstva neuporabna.