Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

April 2016

Upravno sodišče je 18.4. 2016 odločilo, da je pritožba družbe Bežigrajski športni park utemeljena (podana je bila na odločitev ARSO z dne 2.12.2014, o zavrnitvi zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja) in da mora ARSO ponovno odločati o vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Maj 2016

Poziv za izjasnitev s strani ARSO smo prejeli 17.5. 2016. S tem se po dveletnem premoru, zaradi odločanja o pritožbah, nadaljuje postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Zadnja izvedena aktivnost: košnja in odstranjevanje manjšega grmičevja

Stroškovnik vzdrževalnih del v obdobju 2012 – 2016

  • Sanacija poškodovane streh in ostrešja stebriščne lope (2013-2014) je bila: 37.500 EUR;
  • Vrednost del del na glorieti in popravilo vogalov vhodnega portala je bila: 25.000 EUR;
  • Preostala manjša dela: oplesk stebriščne lope, periodično čiščenje vegetacije, popravilo ograje pa skupaj še: 15.000 EUR.
  • Julija 2016 ponovno pokosili stadion.

skupaj 77.500 EUR.

Junij 2016

Vlogo z dopolnjenim Poročilom o vplivih na okolje smo na ARSO oddali 1.6. 2016. Poročilo o vplivih na okolje smo dopolnili predvsem na področju hrupa v času gradnje. V poročilu o vplivih na okolje smo dokazali, da III. stopnje varstva pred hrupom med gradnjo ne bomo presegli, kljub dejstvu, da Ministrstvu za okolje in prostor ni sprejelo dolgo obljubljene uredbo, ki bo uredila obratovanje gradbišč.