Maj 2017

Na izdano okoljevarstveno soglasje smo 31.5. 3017 prejeli pritožbe:

  • Karmen Stariha – stranska udeleženka;
  • Državno pravobranilstvo:
  • Peter Rondaij (Katarina Bajželj Žvokelj, Ljubo Rezar)
  • Odvetnik Jorg Sladič za Sinišo Labana, Jernejo Penca in Lana Filipiča (92 točk pritožbe)
    Špela Košir