Marec 2018

Z ARSO smo 8.3. 2018 prejeli 2. poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah v katerem ARSO ugotavlja kaj mu nalaga 2. stopenjski organ v svoji odločbi 22.11.2017 in poziva BŠP, da :

  • predloži poročilo z upoštevanjem navodil 2. stopenjskega organa;
  • se opredeli do mnenja ZVKDS in stranskih udeležencev.

Poziv z dne 07-03-2018Mnenje ZVKDS, ki ga je ARSO zahteval v 4. krogu postopka, je pritrdilo, da je izdano kulturnovarstveno soglasje št. 74/2003-BV z dne 4.3.2011 izdano skladno s kulturnovarstvenim režimom, določenim v Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena.
Priloga 1 ( k 2. pozivu)
Stranski udeleženci trdijo nasprotno.Na poziv ARSO smo odgovorili 19.3.2018.
Vloga investitorja 19-03-2018IZVID_IN_MNENJE_3_priloga_1S sodišča smo 26.3.2018 prejeli dopolnilni izvid in izvedeniško mnenje sodnega izvedenca Braneta Kovača , ki ga je sodišče angažiralo v postopku, ki so ga decembra 2009 sprožili predlagatelji iz Fondovih blokov pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, da bi parcela št. 312, k.o. Bežigrad postala pripadajoče zemljišče k Fondovim blokom. Iz grafične priloge mnenja izhaja, da izvedenec sodišču pojasnjuje, da zemljišče parcelne številke 312, ne pripada Fondovim blokom.

Izvid in mnenje 3, Priloga 1: Skica pripadajočih in skupnih pripadajočih zemljišč