Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Komentar članka Pečečnik s stroški za Plečnikov stadion pretirava 20. 10. 2016

Objavljamo komentar na članek novinarjev Dnevnika Petra Pahorja in Vanje Brkić, ki v svoj zapis naslavljata s trditvijo, da Pečečnik s stroški za Plečnikov stadion pretirava.

Javno objavljene bilance družbe Bežigrajski športni park so na voljo na portalu AJPES, poslovno pismenim podajo jasno sliko o poslovanju družbe, ki so jo ustanovili družbeniki Mestna občina Ljubljana, Olimpijski komite Slovenije ter družba GSA d.o.o.

Vseeno še enkrat povzemamo, da je struktura porabe v obdobju 2007-2015 kot sledi:
stroški (iz IPI) znašajo €2.5MIO, poraba za projektno dokumentacijo in investicije v obnovo €8.3MIO ter nabavna vrednost nepremičnin €10.5M.

Hkrati poudarjamo, da je, vse od ustanovitve družbe Bežigrajski športni park, vse nastale stroške plačevala družba sama in ne g. Pečečnik kot nepravilno navajata omenjena novinarja.

Na novinarsko interpretacijo postopka pridobivanja soglasij lahko zapišemo, da je pridobivanje soglasij potekalo tako kot ga predpisuje področna zakonodaja in da je družba Bežigrajski športni park vsa soglasja pridobila na osnovi dobro in pravilno izdelane projektne dokumentacije, kar je potrdila tudi revizija projektne dokumentacije in ne nazadnje izdana soglasja. Poročilo o vplivih na okolje, na osnovi katerega je bilo maja 2010 pridobljeno okoljevarstveno soglasje, je bilo istega leta na mednarodni okoljski konferenci predstavljeno kot vzorčno izdelano poročilo za poseg v prostor.

Dejanski status projekta Bežigrajski športni park je posledica spretne manipulacije stanovalcev Fondovih hiš v postopku varovanja zasebnega pravnega interesa, ki se na videz odraža kot dejanski interes ali celo javni interes.

Ogledalo Slovenije!

Jeseni 2007 sem stisnil roko dr. Janezu Kocijančiču, takratnemu predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije in ljubljanskemu županu g. Zoranu Jankoviču ter pripravil projektno nalogo za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka. Želel sem obnoviti Plečnikov stadion in v največji meri pod zemljo dograditi pomembne vsebine, ki bi dolgoročno zagotovile, da Plečnikova stvaritev ne bi bila nikoli več v tako slabem stanju, kot so mi jo leta 2007 predali državni uradniki, ki so v imenu Slovenije do takrat »skrbeli« za našo kulturno dediščino.

Želel sem, da bi naredili najsodobnejši butični stadion, točno tak kot ga Ljubljana potrebuje in kot ga dopušča prostor, s pomembno dodano vrednostjo, da se na njem nahaja Plečnikova zapuščina.

Nikoli v nobenem scenariju nisem želel uničevati kulturne dediščine, kot so mi nekateri skušali očitati, ali morda odstraniti kakšen del naše zgodovine. Na osnovi skrbnega in odgovornega odnosa do naše kulturne dediščine je bil pripravljen projekt, ki ga je na mednarodnem natečaju komisija strokovnjakov (brez moje prisotnosti) zaupala skupini vrhunskih arhitektov iz Nemčije, ki so tesno povezani s Plečnikovim delom. Kot lahko ob pregledu zbranega elektronskega gradiva ugotovite, je v projektu obnovljeni Plečnikov stadion pokrit z kovinsko konstrukcijo, na katero je pritrjeno steklo, ki zagotavlja ustrezno zaščito, obnovljeni Plečnikov del pa tako ostaja nedotaknjen. Vse nove vsebine in parkirišča so v delu, ki je zasnovan pod zemeljsko površino.

Danes, devet let kasneje, preštevam stiske rok partnerjev, podpornikov in somišljenikov, ki so me na opisani poti podpirali. Lahko pa naštejem tudi veliko tistih, sedečih po raznih državnih uradih, ki so pomagali s figo v žepu ter tistih, ki so in nam še vedno nasprotujejo, vse pod pretvezo lažnih višjih ciljev in vrednot. In prav tem posameznikom lahko pogledam v oči in javno povem: naj vas bo sram, da delate v javni službi, tako uradniki, ki ste bili vključeni v omenjeni proces neskončnega zavlačevanja, kot politiki, ki niste pravočasno in pravilno reagirali na inovativni projekt, ki bi lahko prinesel skoraj 1000 novih delovnih mest, preko 50 milijonov Eurov davkov ob izgradnji in okoli 20 milijonov Eurov v blagajno MOL v naslednjih letih. Veseli ste lahko le, da imamo v Sloveniji še vedno naše »Južne Brate«, ki Slovenijo vidijo kot raj in emocionalno investirajo v naša podjetja in v naše poslovne zablode. Če njih ne bi bilo, ne bi bilo nikogar več razen agresivnih investitorjev iz skladov, ki za 0 Eur kupujejo ostanke naših nekdaj elitnih podjetij in blagovnih znamk, ki so jih naši starši ustvarjali dolgo vrsto let, nesposobni posamezniki in korupcija pa uničili v rekordno kratkem času.

Moje sporočilo kolegom iz tujine je po vsem tem zelo preprosto:

NE INVESTIRAJTE v Slovenijo, ker si tukaj tega preprosto ne želijo!

Poglejte le, kaj skorumpirana birokracija v imenu Slovenije dela svojim lastnim državljanom na različnih področjih in še posebej tudi pri tako pomembnem projektu kot je izgradnja Bežigrajskega športnega parka… Predstavljajte si torej, kaj vse vas lahko doleti!

Bližam se petdesetim letom življenja in ustvarjanja in sem še vedno prepričan, da bom v času svojega nadaljnjega življenja nekoč le našel pravo rešitev za omenjeni projekt in ga takšnega kot je sedaj, oziroma prilagojenega za čas ko nekoč končno dobim gradbeno dovoljenje, tudi realiziral. O podrobnostih bom razmišljal takrat ko dobimo ustrezno gradbeno dovoljenje, torej na dan ko bomo dokončno premagali vse skrite parazite in skorumpirane posameznike v državni birokraciji, ki brez argumentov zadržujejo ta projekt in se samovoljno odločajo pod pretvezo lažne zaščite in za »korist« države. Z menoj že devet let igrajo različne igre – predvsem zato, ker niso dobili kuverte z darilom ali pa preprosto zaradi lastnih interesov, ker njihovi sorodniki živijo v Fondovih blokih v neposredni okolici in imajo drugačne osebne načrte.

Vse napisano je hkrati tudi ogledalo dela naše javne uprave z ARSO na čelu.

V Ljubljani, 15.9.2016

Joc Pečečnik, Direktor BŠP d.o.o.

O projektu


Fotogalerija

CNV000001CNV000008CNV000007
CNV000006CNV000005CNV000004
CNV000002CNV000009CNV000003
Foto: Andrej Blatnik

Tiskovna konferenca – 15. 9. 2016

Tiskovna konferenca - Bežigrajski športni park 06Tiskovna konferenca - Bežigrajski športni park 05Tiskovna konferenca - Bežigrajski športni park 04
Tiskovna konferenca - Bežigrajski športni park 03Tiskovna konferenca - Bežigrajski športni park 02Tiskovna konferenca - Bežigrajski športni park 01