Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

TRENUTNO STANJE PROJEKTA

Projekt BŠP je v postopku javne razgrnitve projektne dokumentacije za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

O projektu BŠP

Ljubljana s projektom celovite prenove, oživitve in trajne ohranitve Plečnikovega stadiona pridobiva moderen športno-prireditveni prostor, v katerem bo v celoti ohranjeno mojstrsko delo arhitekta Jožeta Plečnika. Projekt BŠP prinaša številne multiplikativne učinke – z muzeji, kliniko, kongresnimi dvoranami in športnimi površinami ter nenazadnje z vrhunskimi prireditvami Ljubljani prinaša dodaten turistični potencial. Poleg pozitivnega vpliva na turistični obisk bo projekt ustvaril še 800 novih delovnih mest, vsako leto več milijonov evrov davčnega priliva, državi pa bo prihranil večmilijonsko investicijo v obnovo stadiona. Obsežna finančna investicija v vrednosti 240 milijonov EUR bo imela številne multiplikativne učinke tudi na slovenski gradbeni in obrtniški sektor.
Z realizacijo projekta bodo pridobili tako prebivalci kot tudi obiskovalci Ljubljane. Končalo se bo namreč več desetletij dolgo propadanje Plečnikovega stadiona in s tem povezana degradacija tamkajšnjega prostora, ki je za okoliške prebivalce neuporaben in celo nevaren. S projektom BŠP bodo okoliški prebivalci pridobili prenovljen prostor z veliko zelenih in rekreativnih površin. Med stadionom in Koroško ulico bo namreč zasajen nov drevored, poleg tega bo vzpostavljena odprta parkovna površina.
Nove športno-rekreativne površine bodo namenjene tako rekreativnim športnikom kot tudi številnim športnim klubom, ki delujejo v Ljubljani. Obnovljene površine bodo namenjene tudi vrtcem, šolam in ostalim institucijam, ki bi tovrstne površine potrebovale.
Z realizacijo projekta BŠP bo Ljubljana pridobila mednarodno referenčen arhitekturen projekt prenove in nadgradnje stadiona, s čimer se bo povečala prepoznavnost Ljubljane in Slovenije kot arhitekturne turistične destinacije, kar je tudi eden izmed ciljev Civilne pobude.
V okviru BŠP je načrtovan tudi muzej, ki bo posvečen arhitektu Jožetu Plečniku. Strokovnjaki, zaposleni v muzeju, bodo obiskovalcem na voljo tudi na vodenih ogledih po stadionu. V muzeju bodo potekali še posveti, debate in ostali strokovni dogodki, ki povezujejo domačo in tujo arhitekturno stroko.